Afl. 4 pH en EC meten bij de wortel - Tips & Tricks door Kees

video-tips-tricks-kees-04

De pH- en EC-waarden rond de wortels van je planten geven een goede indicatie van hoe goed je planten het doen en of je ze de juiste voeding geeft. Om deze waarden te meten moet je een grondmonster nemen. Dit kun je op verschillende manieren doen. Helaas levert geen enkele methode de echte waarden op.

Download PDF