Privacy

CANNA respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website. Reden waarom elke bezoeker de website in principe in anonimiteit kan bezoeken. CANNA is namelijk niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van haar website.

Om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken dienen echter bepaalde persoonlijke gegevens te worden opgegeven. CANNA spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zullen worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Policy zijn beschreven.

Artikel 1: Doeleinden

Op de website kunt u op meerdere plaatsen persoonlijke gegevens invullen. Dit gebeurt op grond van de volgende doeleinden:

A) Bestelling van een product

Uw gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder mede begrepen het zenden van de bestelde product naar het door u opgegeven adres.

B) Vragen

Indien u CANNA een vraag heb gesteld, zullen uw gegevens worden gebruikt om u antwoord te kunnen geven op deze vraag.

C) Nieuwsbrief

Indien u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, kunnen uw gegevens ook gebruikt worden door CANNA voor het zenden van een online nieuwsbrief.

D) Opmerkingen

Als u opmerkingen wenst te maken op de website dient u bepaalde gegevens op te geven, zodat wij of andere bezoekers van de website eventueel daarop kunnen reageren.

E) Verstrekking aan derde

CANNA zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

Artikel 2: Algemene informatie

Voor CANNA is bepaalde algemene informatie over de website ook interessant. CANNA is bijvoorbeeld geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van haar website: Hoeveel bezoekers zijn er per maand; wat zijn de stille en wat zijn de drukke uren; voor welke pagina's is de meeste belangstelling, etc.

Met deze informatie kan CANNA haar website en diensten nog beter afstemmen op de wensen van de bezoekers. Om het recht van privacy van de bezoekers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren.

Deze algemene informatie wordt verzameld door IP-gegevens en cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om de bezoeker te herkennen en op de computer van de bezoeker worden geschreven. Cookies worden ook gebruikt om, onder andere, uw bestellingen te kunnen verwerken en om uw inlog gegevens te bewaren. Het is mogelijk uw browser zodanig in te stellen dat geen gebruik van cookies kan worden gemaakt. U dient zich echter wel te realiseren dat u dan wellicht niet langer gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de website. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de bezoeker, houdt CANNA ook bij met welke type browser onze website wordt benaderd.

Artikel 3: Vragen of verzoeken

U kan op ieder moment CANNA verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Na ontvangst van het verzoek zal CANNA zo spoedig mogelijk de betreffende gegevens uit de databank aanpassen of verwijderen. Ook voor andere vragen of opmerkingen aangaande CANNA’s privacybeleid kunt u een e-mail sturen naar: webmaster@canna.com

Voor andere vragen en/of opmerkingen verwijst CANNA u graag naar het contact gedeelte van de website.

Artikel 4: Verwijzingen

De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. CANNA is niet verantwoordelijk voor de naleving van de Privacy wetgeving door deze derden.

Artikel 5: Diversen

De Privacy Policy kan te allen tijde worden aangepast. CANNA adviseert daarom deze Privacy Policy regelmatig te bekijken.

Op deze Privacy Policy is het Nederlandse recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda NB.