CANNA Mononutriënten

Mononutriënten zijn essentieel voor de ontwikkeling van de plant. Deze vloeibare mineralen zijn gemakkelijk oplosbaar en kunnen daarom rechtstreeks door de plant worden opgenomen. De pure mono-voedingsstoffen worden gemaakt van uitzonderlijke ingrediënten. Al onze mononutriënten zijn te gebruiken met de basis voedingsstoffen.

Met mononutriënten kun je tekorten aan specifieke voedingsstoffen corrigeren. CANNA mononutriënten gebruik je alleen als medicijn als het écht nodig is en als je weet waar je mee bezig bent.

Welke plant tekorten zijn er?

Bekijk de Plant Tekorten Gids om erachter te komen welk tekort er speelt en welk mononutriënt je daarvoor dient te gebruiken.

CANNA Spoorelementen

Deze stoffen zijn onmisbaar voor de plant, ze worden gebruikt voor diverse enzymsystemen en hebben daardoor invloed op microscopische processen, de energiehuishouding en op de ontwikkeling van de plant.

CANNA Spoorelementen bevat diverse spoorelementen (0.06% Fe (DTPA&ADDHA), 0.07% Mo, 0,06% Cu, 0.6% Mn, 0.3% B en 0.3% Zn). Vloeibare spoorelementenmix is mengbaar met de meeste meststoffen, behalve geconcentreerde calcium houdende meststoffen. Vloeibare spoorelementenmix is direct opneembaar voor de plant.

Stikstof

Stikstof is een onmisbaar element in de plant; stikstof heeft een hoofdrol in de eiwitsynthese en in het energiemetabolisme en is dus essentieel voor de ontwikkeling van de plant. Verder heeft stikstof invloed op chlorofyl, DNA en secundaire metabolieten. Daarnaast werkt het weerstand verhogend. Vloeibare stikstof meststof is direct opneembaar voor de plant en werkt ter bevordering van de vegetatieve groei.

CANNA Stikstof bevat 27% N (Bevat: Ammonium 6%, Amidstikstof 11% en Nitraat 10%. Tevens bevat het MgO 2,5% en CaO 6,5%). Vloeibare stikstof meststof is mengbaar met de meeste meststoffen, behalve met geconcentreerde sulfaat houdende meststoffen.

Hoe ziet een Stikstof tekort eruit?
Bekijk onze stikstof tekorten pagina voor meer uitleg.

Fosfor

Fosfor is een essentieel element in fosfolipiden en fosfoproteïnen. Ook speelt het een hoofdrol in de energiehuishouding. Verder heeft het invloed op de bloei en op secundaire metabolieten. Vloeibare fosfaat meststof is direct beschikbaar voor de plant.

CANNA Fosfor bevat 20% P2O5.
 Vloeibare fosfor is mengbaar met de meeste meststoffen, behalve met geconcentreerde calcium houdende meststoffen.

Hoe ziet een Fosfor tekort eruit?
Bekijk onze fosfor tekorten pagina voor meer uitleg.

Magnesium

Magnesium is het centrale atoom in chlorofyl en speelt daarmee een essentiële rol bij de fotosynthese en andere fysiologische processen van planten. Het heeft invloed op pigmenten, wat de werking goed zichtbaar maakt. Vloeibare bitterzout (magnesiumsulfaat) is direct opneembaar voor de plant.

CANNA magnesium bevat 7% MgO en 14% SO3. Vloeibare magnesium meststof is in geconcentreerde vorm niet mengbaar met calcium houdende meststoffen.

Hoe ziet een Magnesium tekort eruit?
Bekijk onze magnesium tekorten pagina voor meer uitleg.

Calcium

Calcium is een essentieel element in de plant en is onder andere verantwoordelijk voor structurele en fysiologische stabiliteit van plantweefsels. Het stabiliseert de celwanden, heeft invloed op groeihormonen en het reguleert het transport van water en voedingstoffen in de plant. Vloeibare calcium meststof is direct opneembaar voor de plant, het verstevigt direct het celweefsel.

CANNA Calcium bevat 12% CaO. Vloeibare calcium meststof is mengbaar met andere meststoffen, behalve in geconcentreerde vorm met fosfaat-, citraat- en sulfaat- houdende meststoffen.

Hoe ziet een Calcium tekort eruit?
Bekijk onze calcium tekorten pagina voor meer uitleg.

IJzer

IJzer is een onmisbaar element in de plant; ijzer heeft onder andere een rol in chlorofyl en een hoofdrol in de fotosynthese. Verder heeft het grote invloed op fysiologische processen en de energiehuishouding. Vloeibare ijzerchelaat meststof is direct opneembaar voor de plant.

CANNA IJzer bevat bevat 0.06% ijzer (0,03% Fe-DTPA & 0,03% Fe-EDDHA). Vloeibaar ijzerchelaat meststof is mengbaar met alle meststoffen en is stabiel bij elke gebruikelijke pH.

Hoe ziet een Ijzer tekort eruit?
Bekijk onze ijzer tekorten pagina voor meer uitleg.

Kalium

Kalium is een onmisbaar element in de plant; onder andere voor de bloei, de eiwit- en koolhydraatsynthese, de waterhuishouding en het transport van water en voedingstoffen in de plant. Kalium is direct opneembaar voor de plant, verstevigt het celweefsel, verhoogt de weerstand en bevordert de kwantiteit en kwaliteit van de planten. Kalium is in geconcentreerde vorm niet mengbaar met calcium- en magnesium houdende meststoffen.

CANNA Kalium bevat 16% K2O. Vloeibaar kalium is in geconcentreerde vorm niet mengbaar met calcium en magnesium houdende meststoffen.

Hoe ziet een Kalium tekort eruit?
Bekijk onze kalium tekorten pagina voor meer uitleg.

CANNA Mononutriënten

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

 • Te gebruiken bij sporenelementen tekorten.
 • Als suppletiemiddel ter stimulatie van de groei en bloei.
 • Toediening: Via voedingsoplossing.

Gebruiksaanwijzing

 • Goed schudden voor gebruik.
 • Gieter vullen met water.
 • Voeg 1-2 ml CANNA Mono Trace Mix toe per liter water.
 • MONO Trace Mix toedienen in combinatie met reguliere plantvoeding en additieven.

Instructies voor de opslag

 • Buiten bereik van kinderen houden.
 • Houd flessen hermetisch afgesloten.
 • Uitsluitend in de originele verpakking bewaren.
 • Beschermen tegen hitte, vorst en direct zonlicht.
 • Aanbevolen opslagtemperatuur 10-30 °C.
 • De verpakking is vervaardigd van 100% recyclebaar Polyethyleen (PVC- en cadmiumvrij)

Waarschuwing

 • Een goede meststof bevat alle noodzakelijke elementen in de goede verhouding. Wees voorzichtig met doseren, een overdosering kan de plant schaden.
 • Pas op: in een te grote hoeveelheid kunnen deze stoffen gevaarlijk of zelfs toxisch zijn.
 • CANNA mononutriënten gebruik je alleen als medicijn als het écht nodig is en als je weet waar je mee bezig bent.

Toepassing

 • Als stikstof meststof; o.a. te gebruiken bij stikstof tekorten.
 • Als suppletiemiddel ter stimulatie van de groei.
 • Toediening: Via voedingsoplossing of via bladbespuiting (1 ml/l).

Gebruiksaanwijzing

 • Goed schudden voor gebruik.
 • Gieter of plantenspuit vullen met water.
 • Voeg 1-2 ml CANNA Mono Stikstof toe per liter water.
 • MONO Stikstof toedienen in combinatie met reguliere plantvoeding en additieven.

Instructies betreffende de opslag

 • Houd flessen hermetisch afgesloten.
 • Uitsluitend in de originele verpakking bewaren.
 • Beschermen tegen hitte, vorst en direct zonlicht.
 • Aanbevolen opslagtemperatuur 10-30 °C.
 • De verpakking is vervaardigd van 100% recyclebaar Polyethyleen (PVC- en cadmiumvrij).

Waarschuwing

 • Niet in felle zon/licht spuiten in verband met kans op verbranding.
 • Een goede meststof bevat alle noodzakelijke elementen in de goede verhouding. Wees voorzichtig met doseren, een overdosering kan de plant schaden.
 • CANNA mononutriënten gebruik je alleen als medicijn als het écht nodig is en als je weet waar je mee bezig bent.
 • Schadelijk bij inslikken.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Toepassing:

 • Als fosfor meststof; o.a. te gebruiken bij fosfor tekorten.
 • Als suppletiemiddel ter stimulatie van de bloei.
 • Toediening: Via voedingsoplossing.

Gebruiksaanwijzing

 • Goed schudden voor gebruik.
 • Gieter vullen met water.
 • Voeg 1-2 ml CANNA Mono Fosfor toe per liter water.
 • MONO Fosfor toedienen in combinatie met reguliere plantvoeding en additieven.

Instructies voor de opslag

 • Buiten bereik van kinderen houden.
 • Houd flessen hermetisch afgesloten.
 • Uitsluitend in de originele verpakking bewaren.
 • Beschermen tegen hitte, vorst en direct zonlicht.
 • Aanbevolen opslagtemperatuur 10-30 °C.
 • De verpakking is vervaardigd van 100% recyclebaar Polyethyleen (PVC- en cadmiumvrij).

Waarschuwing

 • Voorkom bij verwerking aerosol of nevelvorming. Oogbescherming dragen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Voorkom langdurig huidcontact.
 • Een goede meststof bevat alle noodzakelijke elementen in de goede verhouding. Een teveel aan fosfor kan leiden tot kalium, calcium en sporenelementen gebreken. Wees voorzichtig met doseren, een overdosering kan de plant schaden.
 • CANNA mononutriënten gebruik je alleen als medicijn als het écht nodig is en als je weet waar je mee bezig bent.

Toepassing

 • Als Magnesium meststof; o.a. te gebruiken bij magnesium tekorten.
 • Als suppletiemiddel ter stimulatie van de groei en bloei.
 • Toediening via het voedingswater of als bladbespuiting (1ml/l).

Gebruiksaanwijzing

 • Goed schudden voor gebruik.
 • Gieter of plantenspuit vullen met water.
 • Voeg 1-2 ml CANNA Mono Magnesium toe per liter water.
 • MONO Magnesium toedienen in combinatie met reguliere plantvoeding en additieven.

Instructies voor de opslag

 • Buiten bereik van kinderen houden.
 • Houd flessen hermetisch afgesloten.
 • Uitsluitend in de originele verpakking bewaren.
 • Beschermen tegen hitte, vorst en direct zonlicht.
 • Aanbevolen opslagtemperatuur 10-30 °C.
 • De verpakking is vervaardigd van 100% recyclebaar Polyethyleen (PVC- en cadmiumvrij).

Waarschuwing

 • Niet in felle zon/licht spuiten in verband met kans op verbranding.
 • Een goede meststof bevat alle noodzakelijke elementen in de goede verhouding. Een teveel aan magnesium kan leiden tot calcium gebreken. Wees voorzichtig met doseren, een overdosering kan de plant schaden.
 • CANNA mononutriënten gebruik je alleen als medicijn als het écht nodig is en als je weet waar je mee bezig bent.

Toepassing

 • Als Calcium meststof; o.a. te gebruiken bij Calcium tekorten.
 • Als suppletiemiddel ter stimulatie van de groei.
 • Toediening: Via voedingsoplossing.

Gebruiksaanwijzing

 • Goed schudden voor gebruik.
 • Gieter vullen met water.
 • Voeg 1-2 ml CANNA Mono calcium toe per liter water.
 • MONO Calcium toedienen in combinatie met reguliere plantvoeding en additieven.

Instructies voor de opslag

 • Houd flessen hermetisch afgesloten.
 • Uitsluitend in de originele verpakking bewaren.
 • Beschermen tegen hitte, vorst en direct zonlicht.
 • Aanbevolen opslagtemperatuur 10-30 °C.
 • De verpakking is vervaardigd van 100% recyclebaar Polyethyleen (PVC- en cadmiumvrij).

Waarschuwing

 • Een goede meststof bevat alle noodzakelijke elementen in de goede verhouding. 
Een teveel aan Calcium kan leiden tot magnesium gebreken en een verzuring van het wortelmilieu. Wees daarom voorzichtig met doseren, een overdosering kan de plant schaden!
 • CANNA mononutriënten gebruik je alleen als medicijn als het écht nodig is en als je weet waar je mee bezig bent.
 • Schadelijk bij inslikken
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Toepassing

 • Als ijzer meststof; o.a. te gebruiken bij ijzer tekorten.
 • Als suppletiemiddel ter stimulatie van de groei en bloei.
 • Toediening: Via voedingsoplossing of via bladbespuiting (maximaal 1 ml/l)

Gebruiksaanwijzing

 • Goed schudden voor gebruik.
 • Gieter of plantenspuit vullen met water.
 • Voeg MONO IJzer toe volgens onderstaande aanbevolen doseringen.
  • Onderhoudsdosering: 1:1500 → 0,75 ml Mono IJzer per liter water.
  • Matig gebrek: 1:1000 → 1 ml Mono IJzer per liter water.
  • Sterk tekort: 1:500 → 2 ml Mono IJzer per liter water.
 • MONO IJzer toedienen in combinatie met reguliere plantvoeding en additieven.

Instructies voor de opslag

 • Buiten bereik van kinderen houden.
 • Houd flessen hermetisch afgesloten.
 • Uitsluitend in de originele verpakking bewaren.
 • Beschermen tegen hitte, vorst en direct zonlicht.
 • Aanbevolen opslagtemperatuur 10-30 °C.
 • De verpakking is vervaardigd van 100% recyclebaar Polyethyleen (PVC- en cadmiumvrij)

Waarschuwing

 • Niet in felle zon/licht spuiten in verband met kans op verbranding.
 • Een goede meststof bevat alle noodzakelijke elementen in de goede verhouding. Een teveel aan ijzer beschadigd de plant niet maar verhindert de opname van fosfaat. Wees daarom voorzichtig met doseren.
 • CANNA mononutriënten gebruik je alleen als medicijn als het écht nodig is en als je weet waar je mee bezig bent.

Toepassing

 • Als kaliummeststof; o.a. te gebruiken bij kalium tekorten.
 • Als suppletiemiddel ter stimulatie van de bloeifase.
 • Toediening: Via voedingsoplossing.

Gebruiksaanwijzing

 • Goed schudden voor gebruik.
 • Gieter vullen met water.
 • Voeg 1-2 ml CANNA Mono Kalium toe per liter water.
 • MONO Kalium toedienen in combinatie met reguliere plantvoeding en additieven.

Instructies voor de opslag

 • Buiten bereik van kinderen houden.
 • Houd flessen hermetisch afgesloten.
 • Uitsluitend in de originele verpakking bewaren.
 • Beschermen tegen hitte, vorst en direct zonlicht.
 • Aanbevolen opslagtemperatuur 10-30 °C.
 • De verpakking is vervaardigd van 100% recyclebaar Polyethyleen (PVC- en cadmiumvrij).

Waarschuwing

 • Een goede meststof bevat alle noodzakelijke elementen in de goede verhouding. Een teveel aan kalium kan leiden tot calcium en magnesium gebreken en een verzuring van het wortelmilieu. Wees voorzichtig met doseren, een overdosering kan de plant schaden.
 • CANNA mononutriënten gebruik je alleen als medicijn als het écht nodig is en als je weet waar je mee bezig bent.