Info-Courier Sulphur

Zwavel - Tekorten Gids

Zwavel - Tekorten GidsZwavel is één van de moleculaire bouwstenen voor een aantal eiwitten, hormonen en vitaminen zoals vitamine B1. Het komt voor in veel belangrijke plantaardige weefsels, zoals in zaden en celvocht. In de vorm van sulfaat, vervult zwavel een belangrijke rol in de waterhuishouding van de plant en van de bodem.

Bij hydroculturen krijgt de plant alle voedingsstoffen die hij nodig heeft tijdens het water geven. Als gevolg daarvan bevatten meststoffen voor hydrocultuur hoge concentraties aan kalk en zwavel. Om te voorkomen dat de kalk en de zwavel met elkaar reageren en een slecht oplosbaar gips wordt gevormd, worden de twee materialen door de producenten apart bewaard in een “A”- en een “B”-verpakking.

Over zwavel in het kort

Wat is het en wat doet het?
Zwavel is één van de moleculaire bouwstenen voor een aantal eiwitten, hormonen en vitamines.
Het vervult een belangrijke rol in de waterhuishouding van de plant en van de bodem.
Wat zie je?
Verkleuring van de bladeren.
Sterke paarse verkleuring in de bladstelen.
Wat kun je eraan doen?
pH verlagen.
Zwavel toevoegen.

Zwavel - Tekorten Gids

Symptomen van een tekort

De eerste symptomen die je zou verwachten zijn lichtgroene verkleuringen in de jonge bladeren. In de praktijk zien we echter vaak dat de eerste symptomen vooral zichtbaar zijn in de oudere bladeren.

Ontwikkeling van een tekort

  • Lichtgroene verkleuring in een of meer grote/oudere bladeren.
  • Sterke paarse verkleuring in de bladstelen (als gevolg van de productie van anthocyaanpigment).
  • Meer bladeren veranderen van kleur en de lichtgroene kleur maakt plaats voor een diepgele verkleuring.
  • Wanneer het tekort zeer ernstig is, heeft de plant veel diepgele bladeren met paarse stengels en bladstelen. Daarnaast worden groei en bloei geremd.

Zwavel - Tekorten Gids

Redenen voor een tekort

Bij een volle grond teelt komt een tekort aan zwavel zelden voor. In potgrond kan een tekort aan zwavel optreden wanneer de pH-waarde te hoog is of wanneer er te veel calcium in de grond zit.

Oplossingen voor een tekort

  • Controleer de pH van het medium, en verlaag deze indien nodig met zwavel, salpeter, fosfor of citroenzuur. Het is voor een plant eenvoudiger om zwavel op te nemen bij een lage pH-waarde.
  • Voeg zwavel in anorganische vorm toe met een meststof met magnesium, Epsom-zouten voor hydroculturen en kieseriet in grond.
  • Gebruik gecomposteerde paddestoelmeststoffen en mest uit dierlijke bronnen, wanneer je een voorkeur hebt voor een organische bemesting. Zwavel wordt door de plant alleen in de vorm van sulfaat opgenomen. Sulfaat ontstaat in de bodem tijdens de ontbinding van organische zwavelverbindingen. Dit proces kost tijd. We raden daarom aan om preventief te werk te gaan, met gebruik van een goed gecomposteerde meststof.

Tekorten Gids

Beoordeel dit artikel: 
Geen stemmen