TERRA

Verschillende soorten hoogveen

Er zijn veel verschillende soorten en kwaliteiten hoogveen verkrijgbaar. De eigenschappen van het veen worden onder andere bepaald door de windiepte, de gebruikte winmethode en klimatologische omstandigheden in het betreffende veengebied. Van boven naar beneden in het veenprofiel komen we de volgende soorten tegen:

infopaper-terra_text_7.jpg

Bonkveen

De bonklaag is de bovenste 25 cm van het veenprofiel. Volgens Duitse verveningsvoorschriften moest deze laag na afgraving van het wit- en zwartveen op de zandondergrond worden aangebracht. Bij ontginning tot landbouwgrond werd dit achterblijvende veen door middel van diepploegen met de zandondergrond gemengd. Tegenwoordig wordt er wel toestemming gegeven om bonkveen af te graven voor gebruik in potgrond. Het nadeel van bonkveen is dat het niet altijd homogeen van samenstelling is.

Veenmosveen

Veenmosveen is jong, weinig verteerd veenmos dat ongeveer 10 à 12 maal zijn eigen gewicht aan water kan opnemen. Het is licht van kleur en bestaat vrijwel geheel uit sphagnumsoorten. Aangezien veenmosveen relatief jong organisch materiaal is, breekt het sneller af in vergelijking met oudere soorten veen. Veenmosveen is afkomstig uit Noord-Europa. Het wordt momenteel vooral verwerkt in de duurdere potgrondsoorten.

infopaper-terra_text_8.jpg

Turfstrooisel

Turfstrooisel of turfmolmwordt gewonnen uit de bovenste laag van het veenpakket. Het product is lichtbruin en weinig verteerd. Turfstrooisel kan tenminste 8 maal zijn eigen gewicht aan water opnemen. Wateropname en -afgifte verlopen trager dan bij veenmosveen. Afhankelijk van de winmethode zijn er verschillende fracties van turfstrooisel verkrijgbaar (fijn, normaal en grof).

Fijne fractie wordt gewonnen door middel van een horizontale winmethode. Hierbij wordt het turf per laag gefreesd, gedroogd en geoogst. Deze methode is veruit de goedkoopste. Om een grove fractie te verkrijgen moet een duurdere verticale steek-methode worden toegepast.

Zwartveen (niet doorvroren)

Niet doorvroren zwartveen(ook wel stortveen, champveen of dekaardeveen genoemd), is niet geschikt voor potgrond. Dit komt doordat het na indroging sterk krimpt en weinig water opneemt. Als zwartveen sterk wordt gedroogd ontstaat er een zeer harde turf (persturf) die kan worden toegepast als brandstof.

infopaper-terra_text_9.jpg

Tuinturf

Tuinturf is een belangrijke grondstof voor de potgrondindustrie. Het wordt verkregen door zwartveen in natte toestand te bevriezen. De kwaliteit van de tuinturf is afhankelijk van de mate waarin het doorvroren is. Het doorvriezen van het zwartveen zorgt ervoor dat het watervasthoudende vermogen verbeterd en de krimpgevoeligheid vermindert. Na het drogen kan tuinturf tenminste 4 maal zijn eigen gewicht aan water opnemen. Tuinturf heeft een donkerbruine kleur. Dit duidt erop dat het veen zich reeds in een vergevorderd stadium van vertering bevindt. Tuinturf bevat veel fijne delen, waardoor het een relatief laag luchtgehalte heeft.

Bontturf

Bontturf wordt gewonnen uit de laag tussen wit- en zwartveen. Deze laag is verder verteerd dan witveen en de kleur ligt tussen die van wit- en zwartveen in. Bontturf houdt minder water vast dan turfstrooisel en veenmosveen.

Beoordeel dit artikel: 
5
Gemiddelde: 5 (1 stem)