TERRA

Potgrondmixen, algemene info

Niet ieder potgrond is geschikt voor de kweek van snelgroeiende gewassen. Ieder groeiproces stelt haar eigen eisen aan potgrond. De drie belangrijkste zaken waar u op moet letten zijn structuur, voorbemesting en pH-waarde. Een goede voorbemesting en de juiste pH-waarden zijn van groot belang voor een succesvolle teelt. Potgrond vormt samen met steenwol en kokos de belangrijkste basis voor groeimediums. Het grote voordeel van potgrond is dat het een makkelijk medium is om mee te kweken.

Potgrond is grotendeels biologisch en natuurlijk,waardoor het ook erg populair is onder (bio)kwekers. Bij gebruik van CANNA TERRA voeding blijven er bijna geen resten achter in de potgrond. Hierdoor kan deze zonder problemen en op een milieuvriendelijke manier worden gebruikt als grondverbeteraar.

infopaper-terra_text_1.jpg

De eigenschappen ‘biologisch’ en ‘natuurlijk’ die aan potgrond worden toegedicht, zijn overigens maar gedeeltelijk te rechtvaardigen. Vaak worden er namelijk niet-natuurlijke grondstoffen verwerkt in potgrond, zoals perliet en minerale meststoffen. Perliet is een niet-organische grondstof die industrieel wordt gewonnen.

Geschiedenis

infopaper-terra_text_2.jpgOngeveer 12.000 jaar v.Chr. was de laatste lange ijstijd. De gletsjertongen trokken zich langzaam terug in Noordelijke richting en lieten een kale zandvlakte achter. De eerste begroeiing kon zich ontwikkelen. Bij het afsterven van plantmateriaal werd het eerste veenlaagje gevormd. Deze is nu terug te vinden in de zogenaamde ‘darglaag (dargveen).

Onderbroken door een korte ijstijd (± 6.000 v.Chr.) vond een lange vormingsperiode plaats. Omstreeks 3.000 v.Chr. was er opnieuw een kleine ijstijd. In deze periode vormde zich de zogenaamde zwartveenlaag. Vanaf die tijd begon er een nieuwe vormingsperiode, waarin het witveenpakket zich verder kon ontwikkelen.

De overgangslaag tussen witveen en zwartveen wordt grauwveen genoemd. Uit deze veenlaag wordt het zogenoemde bolsterturf gemaakt, dat alleen geschikt is als aanmaakturf of turfstrooisel.

Een goede basis

Veen vormt de basis voor (goede) potgrond. Het is veelal afkomstig uit gebieden met zeer mineraalarm (regen)water en bevat daarom weinig voedingsstoffen. Daarom is het belangrijk dat alle voor de groei noodzakelijke voedingsstoffen aan de potgrond worden toegediend. Dit kan gebeuren met speciale potgrondmeststoffen, maar ook met biologische meststoffen, zoals algengranulaat, bloedmeel, visemulsie, gedroogde koemest, hoornmeel, beendermeel en wormenmest.

Veen is in staat om spoorelementen te binden (vooral koper). Daarom is het van belang dat er met spoorelementen wordt voorbemest. De binding van spoorelementen is sterk afhankelijk van het gebruikte type veen. Veenmosveen legt bijvoorbeeld minder vast dan tuinturf.

infopaper-terra_text_3.jpg

De meeste potgrondmengsels die u in de winkel koopt, zijn reeds voorbemest en op een gunstige zuurtegraad gebracht. Dit zorgt voor een stabiel wortelmilieu, waarmee u minder kans hebt op voedingsgebrek en pH-problemen. Een andere reden voor het kweken op potgrond is, dat er veel ervaringskennis beschikbaar is. Van oudsher wordt potgrond gebruikt voor snelgroeiende gewassen. Hierdoor heeft het een voorsprong op steenwol en kokos.

Beoordeel dit artikel: 
4
Gemiddelde: 4 (1 stem)