TERRA

Potgrond gebruiken

Aangezien veen van nature zuurvrij is (pH-waarde 3,5-4,5), moet er kalk worden toegediend. Hiermee verhoogd u de pH-waarde. Kant en klare potgronden zijn altijd bekalkt. De hoeveelheid kalk die moet worden toegediend is afhankelijk van de samenstelling. Zo moet aan tuinturf bijvoorbeeld meer kalk worden toegediend als aan turfstrooisel om de pH-waarde te verhogen.

infopaper-terra_text_10.jpgGemiddeld wordt aan potgrond 5 à 6 kg kalk per m3 (1.000 liter) toegediend om de pH-waarde te verhogen. Na bekalking duurt het enkele weken voordat de pH-waarde stabiel is. Indien er niet of te weinig bekalkt is, kunnen elementen als mangaan, ijzer en fosfaat in te hoge concentratie worden opgenomen, waardoor er overmaatverschijnselen optreden.

De aluminiumconcentratie kan voor de plant tot toxische waarden stijgen, waardoor wortelverdikking ontstaat en de voedingsopname wordt beperkt. Als de pH-waarde van de potgrond te laag is, kan door toediening van 20 gram kalk (dolocal) per 10 liter potgrond de pH-waarde met één punt worden verhoogd.

De juiste zuurtegraad van potgrond ligt tussen 5,8 en 6,2. Bij pH-waarden hoger dan 6,2 kan er fosfaat (in de vorm van calciumfosfaat) neerslaan. Hierdoor wordt het minder makkelijk beschikbaar voor de plant.

RHP, wat is dat?

Potgrondmengsels kunnen onderling sterk verschillen in kwaliteit en samenstelling. In Nederland richt de Stichting RHP zich op kwaliteitshandhaving en controle van veenproducten, grondstoffen, potgrondsamenstellingen en substraten zoals kokos, perliet, puimsteen, etc. Op basis hiervan wordt het RHP-keurmerk toegekend. Substraten en substraatgrondstoffen voorzien van het RHP-keurmerk zijn veilige mengsels (onkruidarm en ziektevrij). Ze bieden echter geen garantie voor een succesvolle teelt. Het RHP-keurmerk zegt namelijk niets over de exacte structuuren chemische eigenschappen van de potgrond. Potgrondmengsels kunnen sterk in prijs verschillen. Potgrondmengsels op basis van tuinturf zijn doorgaans goedkoper dan mengsels op basis van het meer luchtige witveen. Voor witveen geldt dat de grovere fractie vele malen duurder is dan de fijne fractie. CANNA hanteert een hogere kwaliteitsnorm dan RHP betreffende haar potgronden en overige substraten.

infopaper-terra_text_11.gif

Betrouwbare meetmethode

De meest betrouwbare methode om de voedingstoestand van de aarde te meten, is met behulp van de 1:1.5-extractiemethode. Met behulp van deze methode kunnen de EC- en pH-waarden van het wortelmilieu worden bepaald. De EC- en pH-waarden van de drain wijken hier doorgaans van af, omdat aarde in staat is een aantal elementen vast te houden of juist af te staan. Na 3 à 4 weken kan het beste een 1:1½-analyse worden uitgevoerd. Volg de volgende stappen voor een betrouwbare analyse:

 1. Neem een aardemonster. Dit kan worden gedaan met een grondboor of een schepje. Verzamel de aarde van zoveel mogelijk verschillende plaatsen om een representatief monster te krijgen.
 2. Verzamel het monster in een kom en bepaal of het de juiste hoeveelheid vocht bevat. De aarde heeft de juiste vochtigheid als er vocht tussen de vingers verdwijnt als erin wordt geknepen. Zorg voor een juist vochtgehalte door net zo lang gedemineraliseerd water toe te voegen aan de aarde tot er vocht tussen uw vingers verdwijnt. Meng de aarde goed na het toedienen van het water.
 3. Neem vervolgens een 250 ml maatbeker en vul deze met 150 ml. gedemineraliseerd water. Voeg hieraan aarde toe tot 250 ml. Meng het geheel goed en laat het daarna minimaal 2 uur rusten.
 4. Meng het geheel vervolgens nog eens goed en meet de pH-waarde. Filtreer vervolgens de verkregen substantie en meet de EC-waarde. De streefwaarden voor de EC liggen tussen 1.1 en 1.3; voor de pH ligt dit tussen de 5.8 en 6.2. Hebt u zelf geen EC-meter? Breng dan eens een bezoek aan een professionele tuinder/kweker. De meeste zijn vrijwel zeker bereid u verder te helpen.

Betere resultaten

Op basis van eigen onderzoek naar de juiste water- en luchtverhoudingen in substraten, heeft CANNA in de praktijk proeven gedaan met diverse potgrondmengsels. Deze mengsels waren gebaseerd op hoogwaardige luchtige grondstoffen. Ze zijn vergeleken met potgrondmengsels op basis van perliet.

In verschillende kweekruimtes werd de ene helft van de planten in het potgrondmengsel met perliet gezet en de andere helft op een luchtiger mengsel. Het klimaat en de voeding waren voor alle planten gelijk. Na drie weken werden er duidelijk visuele verschillen waargenomen. De planten op het luchtige mengsel vertoonden een significant betere groei (gemiddeld 5 cm meer lengteontwikkeling) en een stevigere stengel. Er waren minder slaphangende bladeren gedurende de nacht, wat erop duidt dat de plant ook zonder licht voldoende water opnam. Voldoende water is een eerste vereiste voor een optimale groei en bloei van planten en gewassen. De resultaten van deze testen tonen nog eens aan, dat een ruime luchtvoorziening belangrijk is voor een gezond wortelmilieu.

Een goed begin...

Een goede start is essentieel om een goede oogst te krijgen. Let op dat u zaadjes koopt die geschikt zijn voor de door u gekozen kweek (binnen of buiten). Het ontkiemen van de zaadjes kunt u het best doen volgens het volgende stappenplan:

 1. Doe de zaadjes in een glas water. Ververs dit water dagelijks. Het zaadje is levensvatbaar zodra het zaadje opengaat en er een worteltje (kiem) ontstaat.
 2. Laat de kiempjes bij het voorkweken niet te lang worden. Deze kunnen tijdens het zaaien namelijk gemakkelijk afbreken. Hierdoor is onmogelijk dat uw plant zich goed kan vormen.
 3. Neem de zaadjes uit het water en plant deze uitgekomen zaadjes voorzichtig in een kuiltje van twee à drie centimeter. Voorzie ieder potje van CANNA Terra Seedmix en dek ze voorzichtig toe met wat extra Seedmix. Na ruim een week zullen de eerste plantjes boven de grond komen. Als alles goed verloopt, zal 80-90% daadwerkelijk uitgroeien tot een volwassen plant.
 4. Zet de plant in goede potgrond zoals de CANNA Terra Professional of CANNA Terra Professional Plus. Druk de aarde lichtjes aan. Luchtigheid is erg belangrijk voor een goede doorworteling!
 5. Zaai nooit te diep, want dan komt het kiempje niet boven de grond en wordt er geen plant gevormd. Over het algemeen is een zaaidiepte van 1,5 cm voldoende.
 6. Om een betere wortelgroei te stimuleren en het sneller aanslaan van de plant te bevorderen, voegt u in de eerste week 2 à 3 keer CANNA RHIZOTONIC toe.
 7. Geef de planten in de groeifase CANNA Terra Vega en stap over op CANNA Terra Flores in de bloeifase. De bloeifase begint op het moment dat de eerste bloemen zich beginnen te vormen.

 

Beoordeel dit artikel: 
1
Gemiddelde: 1 (1 stem)