Info-Courier Magnesium

Magnesium - Tekorten Gids

Magnesium - Tekorten GidsMagnesium is een onmisbaar element voor planten. Bij planten vormt dit een bouwsteen voor chlorofyl (bladgroen) en is daarom essentieel voor de fotosynthese.

Tegelijkertijd speelt magnesium een belangrijke rol bij de overdracht van energie. Het is net als calcium een onderdeel van leidingwater en is van invloed op de waterhardheid. Anorganische magnesiummeststoffen worden op dezelfde basis geproduceerd als die worden gebruikt voor kaliummeststoffen.

Over magnesium in het kort

Wat is het en wat doet het?
Magnesium is onmisbaar voor planten en is essentieel voor de fotosynthese.
Het is een bouwsteen voor chlorofyl.
Wat zie je?
Roestige, bruine vlekken.
Onregelmatige, vage gele vlekken tussen de nerven.
Wat kun je eraan doen?
De plant om de 4-5 dagen bespuiten met een 2%-oplossing aan Epsom-zouten.

Magnesium - Tekorten Gids

Symptomen van een tekort

Bij een tekort aan magnesium is het bladgroen in de middellange- oude bladeren onder de bloeiende top enigszins gebroken. Magnesium wordt naar de jonge delen van de plant getransporteerd. Deze verdeling is zichtbaar als roestbruine vlekken en/ of vage, onregelmatige gele vlekken tussen de nerven. Een licht tekort aan magnesium heeft nauwelijks effect op de bloei, maar hoe verder de bloemen ontwikkelen, hoe duidelijker de symptomen zichtbaar worden.

Ontwikkeling van een tekort

  • De eerste tekenen van een tekort verschijnen rond de 4e-6e week. Er verschijnen kleine, roestige bruine vlekken en/of onregelmatig gevormde gele vlekken in de bladeren met een gemiddelde leeftijd (onder de top van de plant). De kleur van de jonge bladeren en de ontwikkeling van de vrucht worden niet beïnvloed.
  • De grootte en het aantal roestbruine vlekken op de bladeren nemen toe. De symptomen verspreiden zich over de hele plant, die er ziek uitziet.
  • Wanneer het tekort echt acuut wordt, zie je de symptomen ook op de jongere bladeren verschijnen en wordt de bloemproductie verlaagd.

Magnesium - Tekorten Gids

Redenen voor een tekort

Het magnesiumtekort kan optreden omdat de opname ervan geremd wordt door:

  • Erg natte, koude en/of zure omgeving van de wortel.
  • Een grote hoeveelheid kalium, ammoniak en/ of calcium (bijvoorbeeld hoge concentraties aan calciumcarbonaat in drinkwater of kleigronden die rijk zijn aan calcium) ten opzichte van de hoeveelheid magnesium.
  • Een beperkt wortelstelsel en een veeleisende plant.
  • Een hoge EC in het groeimedium: Dit belemmert de verdamping.

Oplossingen voor een tekort

  • Wanneer een tekort wordt vastgesteld, kun je de plant het beste bespuiten met een 2%-oplossing aan Epsom-zouten.
  • Voeden via de wortels → Anorganisch: Epsom-zouten op hydrocultuur of kieseriet (magnesiumsulfaatmonohydraat). Organisch: gecomposteerde kalkoenof koeienmest.

Tekorten Gids

Beoordeel dit artikel: 
5
Gemiddelde: 5 (1 stem)