Info-Courier Phosphorus

Fosfor - Tekorten Gids

Fosfor - Tekorten GidsFosfor speelt een belangrijke rol voor alle levende organismen en is een essentiële voedingsstof voor planten en dieren. Het speelt een belangrijke rol bij de verbrandingsprocessen van de cel en bij de totale energie-overdracht van de plant. Fosfor is ook een bouwsteen van de celwanden, het DNA, en allerlei eiwitten en enzymen.

Voor jonge planten is de aanwezigheid van fosfaat onontbeerlijk; ongeveer driekwart van de hoeveelheid fosfor die een plant in zijn hele levenscyclus verbruikt, wordt in het eerste kwartaal van het plantenleven opgenomen. De grootste fosforconcentraties bevinden zich in de zich ontwikkelende plantendelen: De wortels, de groeischeuten en het nerfweefsel.

Over fosfor in het kort

Wat is het en wat doet het?
Fosfor speelt een belangrijke rol in zowel celprocessen als de totale energie overdracht van de plant.
Een bouwsteen voor onder meer celwanden en DNA.
Wat zie je?
Kleine plant met paars/zwarte necrotische bladdelen.
De bladeren raken misvormd en verschrompelen.
Wat kun je eraan doen?
Anorganische fosfaatmeststoffen grondig mengen met de grond.

Fosfor - Tekorten Gids

Symptomen van een tekort

De plant blijft vrij klein met paars/ zwart necrotische bladdelen, die later misvormd raken en verschrompelen.

Ontwikkeling van een tekort

  • Allereerst wordt de plant donkergroen - een ander soort donkergroen (blauw/groen) dan wanneer dit gebeurt bij een tekort aan kalium.
  • De groei in de hoogte en de ontwikkeling van de plantscheuten aan de zijkant worden geremd.
  • Na 2 tot 3 weken verschijnen er donkerpaarse/zwarte necrotische vlekken op de oude en middelgrote bladeren, waardoor de bladeren misvormd raken. De paars/zwarte necrose breidt zich uit naar de stengels van de bladeren. Het blad draait, krult aanzienlijk en sterft af.
  • De dode bladeren zijn gekruld en verschrompeld, hebben een typische okerkleurige paarse kleur en vallen af.
  • De plant bloeit volledig, maar de opbrengst is minimaal.

Fosfor - Tekorten Gids

Redenen voor een tekort

Door de lage concentraties waarin fosfaat in de natuur aanwezig is, zorgen de plantencellen ervoor dat fosfor eenvoudig door de gehele wortel wordt opgenomen. Een tekort aan fosfor komt dan ook niet vaak voor, behalve wanneer:

  • Het groeimedium een te hoge pH heeft (hoger dan pH 7). In dergelijke gevallen kan de plant geen fosfor opnemen omdat zich onoplosbare fosforverbindingen ontwikkelen.
  • De grond te zuur of te rijk is aan ijzer en zink. Dit belemmert de absorptie van fosfaat.
  • De grond hard geworden is. Fosfaat kan niet meer worden opgenomen.

Oplossingen voor een tekort

  • Gebruik altijd anorganische fosfaten, omdat deze gemakkelijk te absorberen zijn. Meng anorganische fosfaatmeststoffen altijd grondig met de grond.
  • Kies producten met een gegarandeerd fosfaatpercentage op de verpakking in plaats van alternatieve fosfaathoudende producten zoals guano of mest. Wanneer de pH te hoog is, verzuur je het medium met een verdunde oplossing van fosforzuur.

Tekorten Gids

Beoordeel dit artikel: 
Geen stemmen