BIOCANNA Home

Certificering BIOCANNA

De stichting Control Union Certifications (onderdeel van de Control Union World Group) houdt wereldwijd toezicht op producten welke dienen als input voor de biologische landbouw. De Stichting Control Union Certifications geeft hiervoor het CU Certificaat af. Een biologisch input-product mag geen kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen, chemische of synthetische geur- en kleurstoffen of conserveringsmiddelen bevatten.

Een door Control Union Certifications gecertificeerd product mag geen genetisch gemodificeerde organismen (GMO's) bevatten. Hierdoor kan gegarandeerd worden, dat wanneer deze input-producten worden gebruikt, de output-producten als zijnde biologisch genoemd mogen worden.

Het gebruik van de CU Certificering is aan strenge regels gebonden en slechts toegestaan na toestemming van Control Union Certifications. De regels voor het gebruik zijn vastgelegd in een speciaal reglement. Control Union Certifications ziet toe op het gebruik ervan en onderneemt stappen om onjuist gebruik en misbruik tegen te gaan.

BIOCANNA meststoffen dragen het certificaat Control Union Certifications 801039.