AQUA

Gebruik van Recirculerende Systemen

Kweken zonder aarde biedt grote voordelen voor de kweker. Nadeel is dat er meer gemanaged moet worden. Dit komt, omdat veranderingen in recirculerende systemen snel kunnen optreden; de voeding heeft een directe invloed op het gewas en omgekeerd.

Wanneer er te laat of niet juist wordt ingegrepen, heeft dit direct negatieve gevolgen. De belangrijkste voordelen zijn echter goede controlemogelijkheden, een efficiënter waterverbruik en geen substraatafval (bij het NFT systeem).

Hoe te kweken op recirculerende systemen

In vergelijking met het telen op substraten met een grote voeding- en waterbuffer, bijvoorbeeld potgrond of kokos, moet er op recirculerende systemen beter op de voeding en de planten worden gelet. Aangezien de kweeksystemen weinig tot geen voedingsbuffer bevatten, hebben wijzigingen in het voedingswater direct effect.

De reactie van snel groeiende planten op het voedingswater is ongelooflijk snel; binnen een dag kan een gezond ogende plant verwelken als gevolg van watergebrek. De planten en voeding moeten dus regelmatig geobserveerd en gecontroleerd worden. Voor een goed eindresultaat is vanzelfsprekend goede voeding nodig.

De volgende factoren zijn van belang voor een goede voeding in recirculerende systemen:

  • Minerale samenstelling van de voeding
  • Inhoud van voedingsreservoir
  • Zuurtegraad van de voeding (pH)
  • Voedingssterkte (EC)
  • Temperatuur (van zowel water als lucht)
  • Waterkwaliteit

Voedingsreservoir

Het voedingsreservoir in recirculerende systemen moet regelmatig gecontroleerd en indien nodig, bijgevuld of ververst, worden. Dit is nodig om tekorten en ophopingen van zouten te voorkomen.

De verversingsfrequentie is afhankelijk van de teeltintensiteit en de grootte van het voedingsreservoir. Het voedingsreservoir moet tenminste 5 liter per plant bedragen. Hoe meer voeding er beschikbaar is voor de planten, hoe minder fluctuaties er zijn in EC en pH.

Normaal gesproken moet de voeding na 7 à 14 dagen worden ververst. Wanneer de voeding niet tijdig wordt ververst, raakt de balans tussen de verschillende voedingsstoffen ernstig verstoord. Voedingsstoffen als calcium, magnesium, sulfaat, natrium en chloride hopen zich als eerste op. Dit kan gebeuren zonder dat de EC stijgt!

De voedingsstoffen stikstof en fosfaat raken als eerste uitgeput, waardoor er tekorten kunnen ontstaan. Deze zijn zichtbaar bij de grotere bladeren die geel verkleuren (stikstofgebrek) of paarse vlekken krijgen (fosfaatgebrek). Door ophoping van natrium en chloride treden er groeivertragingen op.

infopaper-aqua_text_9.jpg
In Nimbin Australia, frogs live in the nutrient reservoir.

Bijvullen reservoir

Tussen de verversbeurten door dient het voedingsreservoir regelmatig te worden bijgevuld tot het oorspronkelijke niveau. Start met bijvullen, indien 25% tot 50% van het voedingsreservoir is verbruikt. Het beste kan worden bijgevuld met een voedingsoplossing die ongeveer 50% minder aan voedingsstoffen bevat dan de oorspronkelijke voedingsoplossing.

Onder omstandigheden dat de plant veel verdampt, kan het beste worden bijgevuld met leidingwater. Dit is bijvoorbeeld het geval bij hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid. Hierdoor kan de plant gemakkelijk water verdampen en wordt voorkomen dat de EC van de voeding te hoog oploopt.

Aangezien de voeding nog regelmatig moet worden ververst, is er feitelijk gezien nog niet echt sprake van een gesloten systeem. Met behulp van omgekeerde osmosefilters kunnen opgehoopte zouten als natrium en chloride worden weggevangen, waardoor verversen van de voeding minder vaak hoeft plaats te vinden.

Beoordeel dit artikel: 
Geen stemmen