HYDRO

Algemene Informatie Inerte Substraten

De term substraatteelt wordt vaak fout gebruikt. Een substraat is synoniem aan alles waar een plant in of zelfs op kan groeien. Het primaire doel van een substraat (of groeimedium) is dus ook voornamelijk het op de plaats houden van de plant. Voorbeelden van substraten zijn potgrond, kokos en steenwol.

infopaper-hydro_text_1Grofweg zijn er twee methoden om te kweken met substraten:

1. Run-to-waste
2. Recirculerend

Bij recirculerend wordt hetzelfde voedingswater een poos opnieuw gebruikt, terwijl bij run-to-waste dit niet het geval is.

Bij run-to-waste systemen wordt onderscheid gemaakt tussen substraten die de plant niet voeden en substraten die dat wel doen. Een bekend voedend substraat is potgrond. Naast de plant voeden, houden deze “voedende” substraten ook voedingsstoffen vast. Kokos is ook zo’n substraat, al verschilt het van potgrond in wat het voedt en vasthoudt.

Voor het telen op potgrond heeft CANNA de TERRA lijn ontwikkeld. CANNA COCO is er voor de kokostelers. De CANNA HYDRO lijn is er voor substraten die praktisch geen stoffen afgeven of vasthouden; de zogenaamde inerte substraten.

Op deze substraten is de voeding die de plant krijgt dan ook zeer nauwkeurig te sturen. Dit nauwkeurige sturen houdt in dat exact de benodigde voedingsstoffen worden aangediend en dat deze direct kunnen worden bijgesteld als de behoeften van de plant veranderen. Het bekendste ‘inerte’ substraat is steenwol. Daarnaast wordt er binnen de branche ook gebruik gemaakt van onder meer mapito, polyurethaan en kleikorrels. Tuinders kennen daarnaast nog diverse andere substraten. Voorbeelden hiervan zijn glaswol, polyfenol, vermiculiet, lava, perliet en puimsteen.

Stukje geschiedenis

Hoewel de eerste boeren al snel ontdekten dat planten beter groeien op de resten van andere planten en op dierlijke mest, duurde het echter nog vele duizenden jaren voordat men precies begreep waardoor dit kwam. Al van ver voor onze jaartelling is geschreven wetenschappelijk onderzoek bekend over de voeding van planten, maar zo´n anderhalve eeuw terug werd pas precies bekend welke minerale stoffen uit de mest de planten voeden. Naar aanleiding van deze ontdekkingen werd de kunstmestindustrie geboren. Vlak voordat deze tijd aanbrak, werd door Napoleon de teelt in monocultuur (één gewas per teeltperiode op de akker) ingevoerd in Nederland. De combinatie van deze noviteiten bracht de landbouwproductie op ongekende hoogte.

Hoewel de nieuwe ontwikkelingen aanvankelijk voor geweldige resultaten zorgden, keerde het tij al snel. Niemand was nog bekend met deze nieuwe manier van telen, laat staan met de keerzijden. Vooral in de groenteteelt was de schade groot. Kunstmest werd jaren achtereen overvloedig gegeven, waardoor problemen met bodemstructuur en -vruchtbaarheid waren ontstaan. Dezelfde gewassen stonden jaar na jaar in monocultuur op het land. De monoculturen zorgden voor de komst van tal van plagen. Met name bodemgebonden plagen waren moeilijk bestrijdbaar. Hier was dringend een goede oplossing voor nodig. Door de gewassen te plaatsen in aparte compartimenten en op groeimedia en dus niet meer in de volle grond, ontstond de substraatteelt. Substraatteelt in de tuinbouw werd in de jaren ‘20 van de vorige eeuw voor het eerst in de praktijk toegepast. Met de opkomst van het plastic nam de ontwikkeling van de substraatteelt een grote stap. De productie kon worden opgeschaald en geautomatiseerd.

In de praktijk bleek er met substraatteelt hogere opbrengsten gehaald te kunnen worden in vergelijking met vollegrondsteelt. Dit komt doordat in de teelt op substraat, voedingsstoffen en water nauwkeuriger kunnen worden aangeboden aan de plant.

Toen de thuiskweek opkwam in Nederland was de teelt op inerte substraten natuurlijk dé manier om hoge opbrengsten te genereren. Helaas was er nog helemaal geen ervaring met dit gewas. Dit was het moment waarop CANNA haar eerste HYDRO product lanceerde: CANNA Vega en CANNA Flores. Met deze introductie begin jaren negentig werd het mogelijk serieus te kweken op inerte media. Met de CANNA Vega en CANNA Flores, begon het binnenkweken dus eigenlijk pas in Nederland. Deze originele CANNA formule wordt nu al jaren wereldwijd met succes gebruikt. Hoewel velen al geprobeerd hebben de formule te kopiëren, is deze na al die jaren nog niet geëvenaard.

De betekenis van hydro

Hydro betekent ‘water’ en een hydrocultuur is naar de letter een teeltsysteem op water. Dus zonder groeimedium. In de oudheid werden deze systemen al gebruikt, bijvoorbeeld door de Maya’s, de Babyloniërs en de Chinezen. De term hydro is verwarrend, omdat deze in de hobbymarkt wordt gebruikt voor systemen met een (inert) groeimedium waar het water met de daarin opgeloste voeding langs de plant loopt, en dan wordt afgevoerd of hergebruikt.

De CANNA HYDRO voeding is speciaal ontwikkeld voor de eerste variant, waar het voedingswater langs de plant loopt en dan wordt afgevoerd. Dit is een teeltsysteem dat nauwkeurig te sturen is, zodat de plant precies krijgt wat ze nodig heeft. De CANNA HYDRO lijn is daarom dé voeding voor de kweker die de plant nauwkeurig wil sturen tijdens haar ontwikkeling, de kweker die weet wat hij doet en voor de maximale opbrengst gaat.

Optimale controle

Met de CANNA HYDRO lijn hebben kwekers optimale controle over hun planten gekregen. Het is alsof de planten zijn aangesloten op een infuus. Dit vereist meer kennis en er dient meer gecontroleerd te worden dan bij het kweken op bijvoorbeeld potgrond.

Doordat de water- en voedingsopname beter geregeld kunnen worden, kunnen ook hogere opbrengsten worden behaald. Op deze wijze kan de plant ook direct worden bijgestuurd als er iets fout dreigt te gaan. CANNA vindt het overigens belangrijk, dat er zich geen schadelijke ballaststoffen in de aangeboden voeding bevinden, omdat deze direct negatieve invloed zullen hebben op de ontwikkeling van de plant. CANNA voeding is daarom gemaakt uit eerste klas hoogwaardige grondstoffen.

Beoordeel dit artikel: 
Geen stemmen